Ubuntu Türkiye Yenileniyor

Ubuntu Türkiye Yenileniyor..

Forum üzerinde yapmış olduğumuz değişiklikler sonrasında diğer bileşenlerimizle uyum sağlayacak ve bütünlük arzedecek tasarım değişiklikleri yapmaktayız. Bu çalışmalarımız SUDO, Wiki ve Anasayfa'yı kapsamaktadır.